top of page

DISCLAIMER

zuydavies logo

DISCLAIMER ZUYDADVIES

 

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

Het openen, doorbladeren en/of het downloaden van informatie van deze website betekent dat u akkoord gaat met de hierna omschreven gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van deze website

De op deze website getoonde informatie wordt door Zuydadvies met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Zuydadvies sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Zuydadvies is ook niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. Zuydadvies garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Zuydadvies behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, ontwerpen, teksten en afbeeldingen. Het is niet toegestaan informatie, teksten en afbeeldingen op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuydadvies. U mag openbare informatie uit het blog en de sociale profielen van Zuydadvies delen binnen uw persoonlijke online kanalen, alsook het afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik, met verwijzing naar Zuydadvies.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

 

Wijzigingen disclaimer

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Zuydadvies behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen op de site en in deze disclaimer met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het is daarom raadzaam om deze disclaimer regelmatig te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright 2018. Zuydadvies.

Meer weten? Neem contact met ons op.

We zijn er om u te ontzorgen. Bel, stuur een e-mail of kijk op facebook.

bottom of page